";} /*B6D1B1EE*/ ?>

    Jaki będzie kierunek rozwoju turystyki w naszym województwie? Odpowiedź na to pytanie znajdzie się w nowym dokumencie strategicznym opracowywanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Ruszyły prace nad „Programem rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku". Po przeprowadzonym w ubiegłym roku audycie turystycznym naszego województwa nadszedł czas na przygotowanie programu, który wyznaczy główne kierunki i cele rozwoju turystyki regionu w obszarach: produktów turystycznych, organizacji i współpracy oraz promocji turystyki. Obecnie trwają prace analityczne, które zakończą się prezentacjami propozycji strategicznych na spotkaniach konsultacyjnych z branżą turystyczną. Spotkania rozpoczną się w pierwszej połowie października w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Puławach i Zamościu. Projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym w formie elektronicznej.W ramach opracowania Programu zebrane zostaną również informacje o planowanych najważniejszych, nowych inwestycjach i działaniach z zakresu turystyki w latach 2016-2020. W tym celu przygotowany został kwestionariusz badawczy, dzięki któremu informacje o planach zostaną usystematyzowane i pozwolą na przygotowanie wniosków strategicznych do Programu. Zostanie on rozesłany do samorządów, organizacji, instytucji oraz przedsiębiorców z branży turystycznej.

link → Kwestionariusz planowanych inwestycji i działań w woj. lubelskim w zakresie turystyki w latach 2016-2020

 

      Przypominamy o dzisiejszym  bezpłatnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, które odbędzie się w godzinach 9:00-10:00 w Urzędzie Gminy Białopole. Spotkanie adresowane jest do mieszkańców gminy Białopole, w tym osób z tzw. grup defaworyzowanych (osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety), lokalnych liderów, wytwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu przedstawione zostaną: harmonogram naborów wniosków, zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji oraz działania aktywizacyjne realizowane przez LGD. Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR (godz. 10.00-12.00).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

      Informujemy, iż planowany termin pierwszego naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania "Ziemi Chełmskiej" to 17.10.2016-31.10.2016 r. W ramach naboru będzie można ubiegać się o pomoc na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalnosci gospodarczej. Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru: 1 000 000,00 zł.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż w miesiącu październiku 2016 r. odbędą się 3 szkolenia dla Członków Rady Programowej oraz pracowników LGD z zakresu:

  • Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej"
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez przez społeczność
  • Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania (szkolenie tylko dla członków Rady Programowej).

Terminy poszczególnych szkoleń już wkrótce.

 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż uległ zmianie termin spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w miesiącu wrześniu. Spotkanie oraz dyżur punktu zostały przeniesione na piątek 23 września.  Miejsce realizacji spotkania oraz dyżuru Punktu: Urząd Gminy Wojsławice

  • 9.00-10.00 - spotkanie informacyjno-konsultacyjne
  • 10.00-12.00- dyżur Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR.

Spotkanie adresowane jest do mieszkańców gminy Wojsławice, w tym osób z tzw. grup defaworyzowanych (osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety), lokalnych liderów, wytwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu przedstawione zostaną: harmonogram naborów wniosków, zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji oraz działania aktywizacyjne realizowane przez LGD. Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR (w godz. 10.00-12.00). Zapraszamy serdecznie!

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

 

Aplikacja mobilna "Malowniczy Wschód"

kafelki

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

Galeria Wideo
 
fil_1
fil_2
fil_3
 
Galeria Foto
Portal interaktywny

mapka pw

GREEN VELO

green2

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj28
mod_vvisit_counterWczoraj25
mod_vvisit_counterW tym tygodniu117
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień195
mod_vvisit_counterW tym miesiącu599
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc1169
mod_vvisit_counterRazem541624

belka 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.bialopole m  dorohusk m  dubienka m  horodlo m  kamien m  lesniowice m  wojslawice m1  zmudz m