";} /*B6D1B1EE*/ ?>

    Informujemy, iż przed przystąpieniem do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy należy dokładnie zapoznać się z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz z dokumentami LGD określającymi zasady oceny i wyboru operacji do dofinansowania. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów, wzory dokumentów aplikacyjnych wraz z instrukcjami oraz obowiązujące rozporządzenie są zamieszczone w zakładce LEADER 2014-2020.

 

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 16.09.2016 (piątek) w godzinach 9:00-10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Turystyki w Dorohusku. Spotkanie adresowane jest do mieszkańców gminy Dorohusk, w tym osób z tzw. grup defaworyzowanych (osoby młode do 25 r.ż., osoby starsze po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety), lokalnych liderów, wytwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu przedstawione zostaną: harmonogram naborów wniosków, zasady przyznawania pomocy, kryteria wyboru operacji, zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji i rozliczania operacji oraz działania aktywizacyjne realizowane przez LGD. Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

    Informujemy, iż każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poniżej link do wniosku na nadanie numeru identyfikacyjnego: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

    Informujemy, iż w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemi Chełmskiej" na okres programowania 2014-2020, pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) rozwijanie działalności gospodarczej.
3. Zachowania dziedzictwa lokalnego,
4. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
5. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

0001a

Pobierz ulotkę

 

 

Aplikacja mobilna "Malowniczy Wschód"

kafelki

Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację

Galeria Wideo
 
fil_1
fil_2
fil_3
 
Galeria Foto
Portal interaktywny

mapka pw

GREEN VELO

green2

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj32
mod_vvisit_counterWczoraj25
mod_vvisit_counterW tym tygodniu153
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień189
mod_vvisit_counterW tym miesiącu603
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc1169
mod_vvisit_counterRazem541628

belka 2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.bialopole m  dorohusk m  dubienka m  horodlo m  kamien m  lesniowice m  wojslawice m1  zmudz m