1.Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

2.UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020

3.Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4.Skrócona wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016

5.Pełna wersja PROW 2014 - 2020 - aktualizacja z 27.04.2016