Informujemy, iż zakończyliśmy realizację operacji pn. "Malowniczy Wschód"- fascynuje, integruje i aktywizuje, współfinansowanej ze środków wyprzedzającego finansowania Schematu II Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego. W ramach operacji powstały 4 wyprawy odkrywców, po terenie gmin: Dorohusk, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź. Wszystkie questy już wkrótce do pobrania ze strony www.ziemiachelmska.pl! Dziś prezentujemy Wyprawę odkrywców śladami Hrabiny Orsetti! 

qest hrabina osetii-page-001

Pobierz ulotkę questu