Już jutro, 20 października, zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR w Białopolu i w Horodle. W Białopolu dyżurujemy w godzinach 8.30-10.30 w Urzędzie Gminy Białopole, a w Horodle jesteśmy od godz. 11.30 do godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Horodło. Podczas dyżuru pracownik LGD będzie udzielał doradztwa w zakresie warunków pozyskania wsparcia w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz przygotowania biznesplanu.