Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" informuje, iż z dniem 1 lipca br. rozpoczął funkcjonowanie Mobilny Punkt Informacyjno-Doradczy LSR, w ramach którego uzyskać można informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Punkt Informacyjno-Doradczy działa 1 dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD "Ziemi Chełmskiej". Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów Punktu w miesiącu sierpniu.

harmonogram doradztwa sierpien ostp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.