Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" rozpoczyna wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014-2020. Będziemy na bieżąco przekazywać Państwu informacje o stanie wdrażania Strategii, jej głównych celach, budżecie, terminach naborów wniosków, planowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych i szkoleniach, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z LSR.