Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

1.Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

a.”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 900 000,00 zł
b. „Rozwijanie działalności gospodarczej” – limit środków: 100 000,00 zł

2.Termin i miejsce składania wniosków:

od 17 października 2016 roku do 31 października 2016 roku

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm

Pełna treść ogłoszenia o naborze w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka OGŁOSZENIA O NABORZE