Planujesz aplikować o środki w ramach naborów wniosków ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”? Przygotowujesz wniosek o przyznanie pomocy bądź biznesplan? Masz wątpliwości czy możesz ubiegać się o wsparcie w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Jeśli tak, zapraszamy do skorzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD w ramach Mobilnego Punktu Informacyjno-Doradczego LSR, który dyżuruje jeden dzień w miesiącu na terenie każdej z gmin wchodzących w obszar działania LGD. Nabór wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej już od 17 do 31 października! Szczegółowe informacje o naborze na stronie www.ziemiachelmska.pl w zakładce LEADER 2014-2020. Harmonogram dyżurów Punktu w miesiącu październiku:

  • Gmina Kamień         14.10.2016    godz.08.30-10.30     Urząd Gminy Kamień
  • Gmina Dorohusk      17.10.2016    godz.08.30-10.30     GOKiT w Dorohusku
  • Gmina Żmudź          18.10.2016    godz.08.30-10.30     GOK w Żmudzi  
  • Gmina Wojsławice   19.10.2016    godz.10.00-12.00     Urząd Gminy Wojsławice
  • Gmina Białopole      20.10.2016    godz.08.30-10.30     Urząd Gminy Białopole
  • Gmina Horodło         20.10.2016    godz.11.30-13.30     Urząd Gminy Horodło
  • Gmina Dubienka      21.10.2016    godz.10.30-12.30     Urząd Gminy Dubienka
  • Gmina Leśniowice    27.10.2016    godz.08.30-10.30     Urząd Gminy Leśniowice