Przypominamy, iż 17 października rozpoczynamy pierwszy nabór wniosków na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wysokość kwoty pomocy na operację wynosi 100 000,00 zł! Wnioski o przyznanie pomocy składać można w terminie od 17 października 2016 roku do 31 października 2016 roku w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm, w godz. 8.00-16.00. Pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie www.ziemiachelmska.pl w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka OGŁOSZENIA O NABORZE