W miniony czwartek, 22 października, przedstawiciele gmin członkowskich LGD „Ziemi Chełmskiej” oraz pracownicy biura LGD wzięli udział w objeździe Trasy rowerowej „Malowniczy wschód”, wytyczonej w ramach projektu „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wspólne pokonanie trasy było okazją do podsumowania działań dotychczas podjętych na rzecz rozwoju turystyki, w tym w szczególności turystyki rowerowej na obszarze LGD, jak również służyło identyfikacji potrzeb oraz przyszłych inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju potencjału turystycznego obszaru. Przejazd umożliwił ponadto praktyczne przetestowanie aplikacji mobilnej „Malowniczy wschód”, która ma ułatwić rowerzystom – turystom odwiedzającym obszar LGD, dotarcie do najbardziej urokliwych i malowniczych zakątków Ziemi Chełmskiej. Aplikacja „Malowniczy wschód” powstała w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" przy finansowej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Aplikacja dostępna jest na stronie www.play.google.com/store (dla systemu Android)  oraz www.microsoft.com/pl-pl/store (dla systemu Windows 8).

spacer po malowniczym wschodzie