belka ostateczna

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej" serdecznie zaprasza mieszkańców gmin: Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i Dorohusk, do uczestnictwa w projekcie pn. "Malowniczy Wschód" - fascynuje, integruje i ... aktywizuje, współfinansowanym ze środków wyprzedzającego finansowania Schematu II Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego. Uczestnicy projektu wezmą udział w 2-dniowym wyjeździe studyjnym "Na questowym szlaku dobrych praktyk",  w 2-dniowych warsztatach stacjonarnych "Odkrywcy na Malowniczym Wschodzie" oraz opracują, pod kierunkiem trenera questingu, ulotki 4 questów rowerowych. Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2016-30.09.2016. Wyjazdy studyjne oraz warsztaty odbędą się w miesiącach lipiec-sierpień. Rekrutacja uczestników potrwa do 20 lipca 2016 roku. W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie, należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w operacji. Zapraszamy!

     "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."