Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udziału w XIV edycji  konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Pan Wojciech Fedyk. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 30 września 2016 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl oraz www.polskapodajdalej.pl. Więcej informacji na stronie www.lrot.pl.