PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMI CHEŁMSKIEJ"